Kto sme
Sme produktovo orientovaná, konzultačná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami s 2D a 3D digitálnymi technológiami zameranými na podporu vývoja, konštrukcie a marketingu výrobkov. Synergiou najmodernejších 3D technológií a nami vyvinutými a overenými metódami, dodávame naším zákazníkom elegantné a spoľahlivé riešenia.
Hodnoty
Flexibilita     Individuálnym prístupom sa vieme prispôsobiť požiadavkám našich partnerov a zákazníkov
Inovatívnosť     Najnovšími technológiami, kreatívnym myslením a zmyslom pre detail dodávame inovatívne riešenia
Kvalita     Očakávania našich zákazníkov sa vždy snažíme prekročiť vysokou kvalitou a profesionalitou našich služieb
Náš cieľ
Naším cieľom je prinášať nové alebo optimalizovať stávajúce riešenia vývoja, konštrukcie a marketingu výrobkov využitím najnovších grafických technológií a progresívnych CAD, CAE a FEA systémov. Nakoľko si plne uvedomujeme sofistikovanosť a komplexnosť 3D technológií a tiež ich náročnosť na koncového užívateľa, naším zámerom je zvyšovať efektivitu práce, produktivitu a technickú odbornosť koncového užívateľa s týmito technológiami. Naším cieľom je tiež podporiť priemyselný dizajn, vývoj a konštrukciu produktov v krajinách EÚ.
„Jedným z kľúčových faktorov pri úspešnom zvládnutí procesu virtuálneho vývoja výrobku, je znalosť vývojových technológií.“
tím Technology Consulting
© 2013 Technology Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené
info@tech-con.sk