Systém vzdelávania
Konzulting       |       Mentoring
Jedným z kľúčových faktorov pri úspešnom zvládnutí procesu virtuálneho vývoja výrobku, je znalosť vývojových technológií
Aký je náš systém vzdelávania ?
Našim zákazníkom odovzdávame naše dlhoročné odborné znalosti s vývojovými 2D a 3D technológiami efektívnou formou odborného poradenstva a projektového mentoringu. Veríme, že absolvovanie zdĺhavého [a často krát príliš teoretického] štandardného školenia, má pre koncového užívateľa softvéru, pri riešení reálnych úloh, menší prínos ako intenzívna, odborná konzultácia šitá na mieru danej spoločnosti a konkrétnemu užívateľovi.
Formou lektorských činností poskytujeme praxou a spokojnými zákazníkmi overené riešenia a metodické postupy potrebné v procese vývoja výrobku. Spolupôsobením v oblasti vzdelávania a vývoja produktov, zvyšujeme vlastnú odbornosť a budujeme tak vlastné know–how vývojových procesov.

V priebehu príprav a realizácie lektorských činností sa držíme postupnosti:

Táto postupnosť je kriticky dôležitá v celom procese vývoja výrobkov a snažíme sa ju implementovať tiež do našich vzdelávacích služieb. Existencia a dostupnosť najmodernejších technológií nestačí, je potrebná ich odborná znalosť. Znalosť technológií predchádza tvorbe samotného produktu a jeho hodnote.

Náš prístup
Vzdelávacie služby realizujeme priamo u Vás. Nebudeme Vás zaťažovať zdĺhavou a v praxi nevyužiteľnou teóriou. Zvyšujeme Vašu produktivitu a odbornosť systéme. Riadime sa daným etickým kódexom lektorov.
Náš cieľ
Naším cieľom je skrátiť vývojový proces Vášho produktu a tiež zvýšiť produktivitu a odbornosť koncových užívateľov konkrétneho CAD / CAE / FEA systému. Snažíme sa tiež znížiť prípadne eliminovať chybovosť a komplikovanosť tvorby produktov.
Obsah
Obsahom našich vzdelávacích služieb sú vopred dohodnuté témy a problematika. Agenda môže mať komplexný, nami doporučený charakter, alebo špecifický, zákazníkom zvolený obsah.
Súčasťou odovzdávania nášho know-how je tématicky spracovaná dokumentácia a postupová prezentácia ku diskutovanej problematike.
Odborná znalosť
Konštruktér, dizajnér či výpočtár môže mať jasné zadanie projektu, no k úspešnému odovzdaniu projektu mu v ceste stoja často krát znalosti vývojových technológií. V takom prípade sa projekt predlžuje a práca sa mení na časovo náročné a neefektívne hľadanie správnej ikonky v softvéri [pokus – úspech, pokus – omyl].
Plne si uvedomujeme sofistikovanosť a komplexnosť vývojových technológií a tiež ich náročnosť na koncového užívateľa.
Špecializácia
Odborné poradenstvo a projektový mentoring poskytujeme primárne pre unikátny vývojový systém PTC CREO a CREO Simulate [v minulosti Pro/ENGINEER a Pro/MECHANICA] v širokom rozsahu z rôznych oblastí. Naše praktické skúsenosti s týmto softvérom siahajú až k verzii Pro/ENGINEER 2000i [rok 1999]. Nakoľko disponujeme najnovšími verziami a subverziami systému CREO 2.0, sme pripravení Vás podporiť aktuálnymi poznatkami o najnovšej funkcionalite a nástrojoch tohto systému.
Spojením skúseností so staršími verziami systému a znalosťami najnovších verzií, dosahujeme elegantné a účinné riešenia problémov v procese vývoja produktu.
CREO™, Pro/ENGINEER™ a Pro/MECHANICA™ sú registrovanými obchodnými názvami a ochrannými známkami PTC Parametric Technology Corporation.
© 2013 Technology Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené
info@tech-con.sk