3D VIZUALIZÁCIE
Statické  |  Dynamické|  Interaktívne
Naším cieľom je vystihnúť Váš produkt v čo najlepšom svetle, efektne prezentovať jeho funkčné vlastnosti a podporiť tak jeho predajnosť.
Hlavné výhody virtuálnych vizualizácií produktovMARKETING: Silný marketingový nástroj pre podporu predaja produktu
CENA: Výrazné zníženie nákladov na výrobu a na marketingové materiály výrobku (nie je potrebná priebežná výroba a fotograf, kameraman, grafik atd.)
TECHNOLÓGIE: Možnosť vizualizovať produkty a procesy bez ohľadu na ich komplexnosť
EFEKTNÁ PREZENTÁCIA: Možnosť prezentovať koncepčné štúdie, konštrukčné riešenia a funkčnosť produktu v rôznych variantách, ešte pred vyrobením fyzického kusu
NÁZORNOSŤ: Možnosť zachytiť nereálne (ale názorné) scény, stavy, podmienky a vlastnosti produktu: spomalené procesy, modifikovaná fyzika, elasto - plasticita atd.
OPTIMALIZÁCIA: Možnosť priebežnej optimalizácie produktu pred jeho vyrobením (estetické ladenie, vizuálna kontrola, modifikácie konštrukčného prevedenia atd.)
Realizujeme tieto typy vizualizácií
Interaktívne 3D vizualizácie

Využitie:

Progresívna metóda prezentácie bez nutnosti špeciálneho 3D softvéru Zákazník alebo investor má možnosť interaktívne pohybovať produktom v 3D Prezentácia konceptu, prototypu, dizajnových variácií a funkčnosti produktu Možnosť meniť nasvietenie modelu, farby dielov v prípade zostavy, pozadie atd.
Možnosť zobrazovať plne zakótovaný konštrukčný model
Webové 3D produktové katalógy
Produktové vizualizácie „Product Visualization“

Využitie:

Prezentácia produktu „Product Showcase“
Koncepčné štúdie „Concept Showcase“
Marketingové materiály
Dizajnové variácie produktu
Render typu „Just for show“
Vizualizácie montážnych postupov „Assembly Process Visualization“

Využitie:

Názorný postup montáže zostáv a mechanizmov
Postupy demontáže
Prezentačné materiály
Dizajnové ilustrácie
Vizualizácie procesov „Process visualization“

Využitie:

Názorné vizualizácie procesov
Proces triedenia, recyklácie, lisovania, odlievania, ohýbania, zvárania atd.
Vizualizácie stavov a chemických reakcií
Vizuálne simulácie funkčnosti produktu „How it works“

Využitie:

Vizualizácia funkčných vlastností produktu
Funkčnosť mechanizmov (rozsah pohybu, možnosti pohybu atd.)
Marketingové podklady
Vizuálne simulácie fyziky

Využitie:

Pružnosť, pevnosť a plasticita materiálov (tuhosť, poddajnosť a deformácie)
Gravitácia, trenie, kolízie telies, magnetizmus, vibrácie, svetlo atd.
Vizualizácie tekutín

Využitie:

Vizuálne simulácie správania sa tekutín
Prúdenie kvapalín a plynov
Časticové vizualizácie „Particles Visualization“

Využitie:

Vizuálne simulácie správania sa sypkých materiálov
Triedenie a miešanie granulátov
Partikulárny rendering
Fotogaléria
|
Video© 2013 Technology Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené
info@tech-con.sk